PitchTjek
Tjek dit pitch!

Få en vurdering af dit pitch, og vind ordren!


Tilbud og præsentationer ("pitch") til kunder kan være vanskelige at skrive. Specielt hvis det handler om komplicerede løsninger og services. Vi fokuserer ofte på vores egne evner, og hvor fantastisk løsningen er.

Men er det tydeligt for kunden, hvilken værdi vi skaber?

Vind den næste ordre

Hvad får du ud af et PitchTjek?

Du får feedback:

 • Er det tydeligt for kunden, hvilken værdi du skaber?
 • Kan kunden træffe endelig beslutning på baggrund af dit pitch?
 • Er sproget i dit pitch enkelt og fri for interne fagudtryk?
 • Hvilke spørgsmål vil kunden stille, og hvad svarer du?
 • Er prisen rigtig og indtjeningen god nok?
 • Ser det "lækkert ud" - gider kunden at læse det?


Du får sparring og input:

 • Entydig formulering af kundens udbytte: "What's in it for me?"
 • Dialog om kundens beslutningstager, herunder personprofil.
 • Drøftelse af pris i forhold til kundens udbytte og konkurrenterne.
 • Organisering af pitch, og formidling af kundens udbytte uden "støj".
 • Overblik over den bedste måde at fremlægge dit pitch på.


Solid formidling af kundens udbytte giver større sandsynlighed for at vinde ordren.Skal vi tale om, hvordan du skriver dine pitch, der skaber værdi for kunden?


At skrive tilbud og præsentation er en kompetence, der skal trænes. Og når vi træner, bliver vi dygtigere. Så vinder vi også flere ordre. Få en uforpligtende samtale om, hvordan det kan gøres.

 
 
 
 
 
- sammen med kunder og kolleger, udvikler vi forretningen

Ny Kirkevej 7

DK - 8680 Ry

+ 45 40 189 189

kragholm@kragholm.dk